งานประกันภัยรถยนต์

งานทะเบียนรถยนต์

งานทะเบียนรถบรรทุก


                                              

   

 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 27 คน
 สถิติเดือนนี้ 
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด  
727 คน
7093 คน
706975 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-21

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แลกลิงค์

 Truck.in.th แหล่ง ประกาศ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถบรรทุก ที่นี่ฟรี!   car-today.com  แ ห ล่ ง ร ว ม ร ถ มื อ ส อ ง 

 ศูนย์รวมรถบรรทุก 

 +-+-+ Shop2BKK หลากหลายอุปกรณ์ case iPhone!+-+-+

 แลกลิ้งค์  

รับขอใบประกอบการรถบรรทุก รถโดยสาร รถบัส รถตู้ โดยมืออาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                    

                 

การแจ้งย้ายรถออก         สามารถแจ้งย้ายออกได้ทั้งจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง กรณีย้ายปลายทางต้องมีอายุภาษีเหลืออย่างน้อย 30 วัน ใช้เวลาในการย้ายประมาณ 15 วัน

ขอรับบริการแจ้งย้ายรถหรือสอบถามเพิ่มเติมการแจ้งย้ายรถ

บริษัท สินก้อยดอทคอม จำกัด 1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซ.4 ถ.เอกชัย 131

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.02-8924523,081-8254185

Email: pragun@singoy.com  

หลักฐานที่ใช้


    1. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน
    3. สำเนาบัตรประจำประชาชนของเจ้าของรถ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    กรณีเป็นนิติบุคคล
    หนังสือรับมอบอำนาจ กรณีเจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง     ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการ

    - ลงทะเบียนรับคำขอย้ายรถออก
    - จัดเก็บค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน
    - จัดทำรายการแจ้งย้าย
    - เสนอนายทะเบียนลงนาม
    - จ่ายใบคู่มือ พร้อมหนังสือแจ้งย้าย

การแจ้งย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง

          การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถหากเจ้าของรถมิได้มาดำเนินการด้วยตนเองจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทนและผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเว้นแต่การยื่นเสียภาษีประจำปีไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

หลักฐานที่ใช้

1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำร้องขอแจ้งย้ายรถออกพร้อมหลักฐาน
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
4. เมื่อได้รับหนังสือจากนายทะเบียนแจ้งให้ไปดำเนินการแจ้งย้ายรถเข้าจะต้องไปดำเนินการแจ้งย้ายเข้าภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่มีหนังสือ

หมายเหตุ - จะต้องไม่มีภาษีค้างชำระและต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเสียภาษีครั้งถัดไปไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งย้ายรถเข้า

    ต้องมาดำเนินการย้ายเข้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งย้ายรถออกจากจังหวัดต้นทาง

หลักฐานที่ใช้


    1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมหนังสือแจ้งย้ายส่วนที่ 3
    2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ หากเจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ย้ายเข้า ให้แจ้งใช้รถโดยให้เจ้าบ้าน
ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้นยินยอม หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม กรณีเป็นนิติบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการ

    - ลงทะเบียนรับคำขอย้ายรถเข้า
    - ตรวจสอบหนังสือแจ้งย้ายส่วนที่1 และส่วนที่ 2 ตรวจสอบรถ กรณีใบแจ้งย้ายส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
มาช้ากว่า 15 วัน เจ้าของรถจะไม่ถูกปรับ
    - คืนแผ่นป้ายทะเบียนเดิม
    - ออกเลขทะเบียนใหม่
    - จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าแผ่นป้าย และออกใบเสร็จรับเงิน
    - เสนอนายทะเบียนลงนาม
    - จ่ายใบคู่มือ และเครื่องหมายเสียภาษี

  CALL CENTER

คุณวณิชย์สิน(สิน)

 081- 8254185     

 คุณชลสุภักดิ์(ก้อย)

085- 1539545

086- 4484945

F.02-8924523
       

   

 

Calendar

           

           

               

วิธีการชำระเงิน

  โอนเงินผ่านธนาคาร

            

รายชื่อลูกค้า

บจก. ซีว่าลอจีสติกส์(ปท)

บจก.ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์(ปท)

บจก. บุญทัต ทรานสปอร์ต

บจก.โซนี่ ซัพพลายเชน โซลูชั่น(ปท)

บจก. เอเนอไจเซอร์(ปท)

บจก. เอเชีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ 

บจก. เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี 

บจก. แม็กก้า ทรานสปอร์ต
บจก. ราชรถ ทราเวิล
บจก. กานต์นิธิ โลจีสติกส์

บจก. เบสท์เทค แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง

บจก. เจ.ดี.ดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น

บจก. พระโขนงดั้มพ์คาร์ เซอร์วิส

บจก. พี เอส เจ คอนซัลแทนท์

บจก. อาร์คิเทคเจอร์ ดีไซน์ อินโนวิชั่น
บจก. คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
บจก.ทาทามอเตอร์ (ประเทศไทย)

 

รายชื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์

     สินมั่นคงประกันภัย

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

   อาคเนย์ประกันภัย

    แอลเอ็มจีประกันภัย

    เจ้าพระยาประกันภัย

 ไทยศรีประกันภัย

     วิริยะประกันภัย

  เมืองไทยประกันภัย

    กรุงเทพประกันภัย

  กรุงไทยพานิชประกันภัย 

Copyright (c) 2007by singoy.com บริษัท ทรัค แอนด์ คาร์ 168 จำกัด

1/27 ซ.พรมแดน 7 หมู่บ้านตวงทอง 5 ซอย4 ถ.เอกชัย131 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ10150 

Tel./Fax.02-8924523  Mobile.085-1539545,086-4484945,090-5598168,081-8254185